Program współpracy z ngo

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy jest dokumentem o charakterze "politycznym" - służy zaplanowaniu obszarów współpracy i jej form, wybraniu priorytetów wspólnego działania administracji regionu i działających na jego obszarze organizacji. Tworzony jest na każdy kolejny rok, istnieje możliwość stworzenia także programów wieloletnich.

Program współpracy poddawany jest konsultacjom społecznym zgodnie z trybem określonym w Uchwale nr LIX/1613/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego.  

 

Więcej informacji na temat programu współpracy dostępne na portalu ngo.pl.
 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl