Program 2014

25 listopada Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Program współpracy na 2014 rok.

Uchwała Sejmiku w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

 

Informacja o realizacji Programu w 2014 roku

Dotacje udzielone w otwartych konkursach ofert w 2014 roku

 

 

Konsultacje trwały od 19.08.2013 r. do 16.09.2013 r.

Prowadzone w formie:

a)pisemnej poprzez składnie wypełnionych formularzy konsultacyjnych. Formularze należy składać osobiście w godzinach pracy urzędu lub nadsyłać pocztą na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź), lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16 września 2013 r. włącznie (w przypadku poczty elektronicznej do godz. 24.00.). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia;

b) co najmniej 2 otwartych spotkań dla przedstawicieli organizacji w okresie 19.08.2013 r. do 16.09.2013 r. z udziałem przedstawicieli Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; godziny oraz miejsca spotkań zostaną podane najpóźniej na 5 dni przed spotkaniem na stronie serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych

c) konsultacje z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego: przekazanie projektów Programów współpracy do zaopiniowania Radzie nie później niż do 26 sierpnia 2013 r.

W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą mi.in. liczbę organizacji biorących udział w danej formie konsultacji. Powyższa informacja oraz wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego, na stronie serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji, tj. do 16 października 2013 r.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Ich wyniki zostaną przedstawione Sejmikowi Województwa Łódzkiego w formie części Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu województwa.

 

Projekt Programu współpracy

Formularz zgłaszania uwag

Podsumowanie konsultacji

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl