Sprawozdawczość roczna w organizacjach - jak przez to przejść?

Termin: 13.12.2017, w godz. 17.00-20.00
Gdzie: "Ośrodek 3 Piętra", ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Organizacje pozarządowe, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie finansowe) wobec urzędu skarbowego. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Dodatkowo sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd, a także, przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np. walne zebranie członków, radę fundacji).

Na spotkaniu omówimy:
- do kiedy sprawozdania należy składać
- Rodzaje sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej
- Kto sporządza i kto zatwierdza sprawozdanie finansowe?

- Kto sporządza i kto zatwierdza sprawozdanie finansowe?
- Czy stowarzyszenie, które nie prowadziło żadnej działalności (nie miało żadnych przychodów i kosztów), musi sporządzić sprawozdanie finansowe?
-Jakie organizacje mają obowiązek publikowania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B?
-Ile się płaci za złożenie sprawozdania finansowego w KRS?

Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane jest do osób, które mają organizację/ grupę w której mogą działać na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

Zgłoszenia za pomocą formularza on–line:  http://daa.pl/LCO12  do 10 grudnia 2017, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzi: Katarzyna Książczak z OPUS

zaproszenie na warsztaty łćo 201718

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl