Wyniki ankiety dla NGO Łódzkie 2017

W badaniu przeprowadzonym w dniach 14.11.2017 r. - 01.12.2017 r., wzięło udział 50 organizacji, z których 31 prowadzi działalność głównie z zakresu polityki społecznej, 7 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 4 z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, pozostałe m. in z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony i promocji zdrowia.

W poszczególnych latach od 2015 r. do 2017 r. - 45 ankietowanych składało oferty w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a ponad połowa z nich składała oferty corocznie.

Większość badanych organizacji (28 z 50) korzystała z generatora ofert Witkac, w tym zdecydowana wiekszość przy składaniu ofert w konkursach wcześniej ogłoszonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Ankietowani jako zalety generatora Witkac najcześciej wskazywali: oszczędność czasu i papieru, wygodę i prostotę generatora, zautomatyzowanie procesu w tym samo zliczający się kosztorys oraz kontrolę poprawności wniosku. Jako wady natomiast sugerowali: problemy z edycją wniosku i brak punktorów, przymus wypełniania rubryk po kolei oraz zbyt małą ilość podpowiedzi formalnych, konieczność składania potwierdzenia w wersji papierowej (według badanych powinna się ona generować automatycznie) oraz konieczność dostępu do internetu.

Prawie wszystkie organizacje (26 z 28), które miały styczność z platformą inetrnetową Witkac, nadal chciałby z niej korzystać przy składaniu ofert. Organizacje, które do tej pory nie korzystały z generatora, jako przyczynę najczęściej podawały że: nie było wcześniej takiej możliwości, nie posiadały wiedzy o platformie, wybrały wersję papierową, jeszcze nie składały żadnej oferty, bądź skłądały ją pierwszy raz.

Zdecydowana większośc badanych, bo aż 47 organizacji zadeklarowała, że złożyłaby ofertę, gdyby  w konkursie, który ich interesował jedyną możliwą formą zlożenia byłoby złożenie jej poprzez platformę internetową Witkac.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w badaniu.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl