Obwieszczenie Sejmiku Województwa Łódzkiego

Sejmik Województwa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych w województwie łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie i jednocześnie ogłasza możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu wymienionego wyżej projektu uchwały.

Obwieszczenie

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl