Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie             5 - 29 stycznia 2018 roku.
Do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 16:00 należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Biuro Podawcze lub sekretariat Departamentu Sportu i Turystyki) potwierdzenie w wersji papierowej złożenia oferty w elektronicznym generatorze www.witkac.pl .

Pobierz:
Ogłoszenie
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Uchwała nr 4 z dnia 03.01.2018

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl