Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 31 stycznia 2018 roku do godz. 16.00.
Do dnia 1 lutego 2018 roku do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym albo w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Pobierz:

ogłoszenie konkursu

uchwała

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl