Roztrzygnięcie konkursu "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (...)"

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach  pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu polityki społecznej w 2017 r. Rodzaj zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Wyniki konkursu

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl