III konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja – porozmawiajmy o niej”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił III konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja – porozmawiajmy o niej”, zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym.

Przedmiotem III konkursu pn. „Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja - porozmawiajmy o niej” jest zadanie, które obejmuje realizację zarówno w miesiącu październiku jak i w listopadzie 2017 roku działań skierowanych do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obchodami „Światowego Dnia Zdrowia”. Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest w tym roku depresja.

Celem zadania jest edukacja i zwiększenie świadomości społecznej odnośnie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym poprzez zorganizowanie porad psychologicznych.

Populacja objęta zadaniem: dorośli mieszkańcy województwa łódzkiego. 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2017 roku, godz.16.00.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl