Program „Równać Szanse 2017”

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 16 sierpnia br.
Konkurs ma za zadanie zwiększyć szanse młodzieży na start w dorosłe życie, a tym samym rozwinąć potencjał całego środowiska.
O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast.
Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 r. o godzinie 12.00.

Szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty konkursowe znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl