Bezpłatne szkolenie "2+2=5, czyli współpraca się opłaca"

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na dwudniowe, bezpłatne szkolenie "2+2=5, czyli współpraca się opłaca". Szkolenie poprowadzi Karolina Cyran-Juraszek. Szkolenie odbędzie się w Łodzi w dniach 2-3 października 2017 r.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi. W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

- Współpraca – partnerzy zewnętrzni
- Współpraca z administracją publiczną
- Współpraca z biznesem
- Współpraca z innymi podmiotami ekonomii społecznej
- Współpraca wewnątrz organizacji
- Struktury zarządzania a współpraca w organizacji
- Współpraca z zakresie zarządzania finansami
- Rekomendacje dla poszczególnych PES w zakresie współpracy

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

- Dowiesz się, jak skutecznie współpracować z różnego rodzaju podmiotami.
- Poznasz zasady budowania partnerstw.
- Otrzymasz rekomendacje dotyczące budowanych przez Ciebie i Twoją organizację partnerstw.
- Dowiesz się, jak współpracować w sferze pożytku publicznego, a jak w sferze ekonomicznej.
- Poznasz skuteczne metody budowania współpracy w podmiocie.
- Zrozumiesz, że współpraca wewnątrz organizacji wpływa na to, jak współpracujecie na zewnątrz.

Szkolenie poprowadzi:

Karolina Cyran-Juraszek – Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat. Doświadczony trener i menager zarządzający wieloma projektami, w tym ze środków unijnych. Ekspert w obszarze ekonomii społecznej. W latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana" Fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL, którego rezultatem jest, od 10 lat działające, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem.
Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS – 2007 i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości 2007. Obecnie trener, konsultant współpracujący z wieloma organizacjami zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społeczne i NGO. Najczęściej kieruje projektami, których celem jest podniesienie kompetencji potrzebnych do zarządzania finansami i planowania strategicznego. Współautorka wielu narzędzi do zarządzania finansami (modułu finansowego Prove it PL, Planer na zlecenie MRPiPS).

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Centrum
KLUCZ:
https://inspro.org.pl/centrumklucz/dzieje-sie/bezplatne-szkolenie-w-lodzi-225-czyli-wspolpraca-sie-oplaca/

Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl