Wyniki konsultacji Programu współpracy na 2018 rok

Projekt programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego udostępniony został do konsultacji od 26 września 2017 roku do 11 października 2017 roku.
Konsultacje prowadzone były w formach:
a) pisemnej poprzez składnie wypełnionych formularzy:
• osobiście lub
• pocztą na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub
• drogą elektroniczną poprzez przesyłanie formularzy z uwagami na podane adresy mailowe;
W czasie konsultacji pisemnych wpłynęły 3 wypełnione formularze konsultacyjne od 3 organizacji pozarządowej z województwa łódzkiego.
b) spotkania i dyskusji o Programie przeprowadzonej 26 września 2017 r. podczas posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z jej członkami. Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zgłosiła uwag do Programu.
Wyniki konsultacji w załączeniu.


Zestawienie uwag do programu na 2018 rok

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl