Materiały ze spotkania w Departamencie Sportu i turystyki

21 listopada w Sali Sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Konferencja dotyczyła omówienia procedur dotyczących zasad przyznawania dotacji, poprawnego wypełniana ofert, podpisywania umów i składania sprawozdań. Słuchaczy poinformowano także o środkach finansowych, które zostaną przekazane w 2018 roku organizacjom pozarządowym na realizację zadań Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Dla tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, zamieszczamy prezentacje.

prezentacja 1

prezentacja 2

prezentacja 3

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl