– Aktualności

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert działania na rzecz osób starszych w 2018 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 501/18 w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Szkolenie dla organizacji z terenu wsi i małych miast

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia “Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Moduł I to szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce. Tematyka szkolenia: Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje ...

Konkursy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu wspierania rodziny ...

II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”

Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłosił II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją” Przedmiotem II konkursu jest zadanie pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”, które polega na przeprowadzeniu konsultacji z psychologiem ...

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.

Uchwałą nr 448/18  z dnia 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie  turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. Lista ofert, którym przyznano dotacje znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały nr 448/18 w pozycjach 1-46 . Informacje ...

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Uchwałą nr 449/18 z dnia 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Lista ofert, którym przyznano dotacje znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały nr 449/18. ...

Rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, na których opowiemy o tym: Kto i w jakiś sposób może zgłosić zadanie ? Jakie projekty mają szansę na zakwalifikowanie do głosowania? Co zmieniło się w Regulaminie? Pierwsze spotkania informacyjne dla mieszkańców odbędą się 4 kwietnia w Łasku i 5 kwietnia w Pabianicach. Sprawdź kiedy i gdzie możesz się z nami ...

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok.

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok. Rodzaje zadań publicznych zgłaszanych do otwartego konkursu ofert: 1) Rehabilitacja i wsparcie dla osób po zabiegach laryngektomii. 2) Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego. 3) Zagrożenia psychospołeczne wynikające z ...
Back to top