– Użyczenie sali

Użyczenia sali na organizację otwartych wydarzeń non – profit o charakterze regionalnym, wpisującym się w cele Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego możliwe są po zgłoszeniu takiej potrzeby do Kancelarii Marszałka.

Do dyspozycji są sala posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz sala radnych. W obu przypadkach możliwe jest korzystanie z zaplecza celem przygotowania cateringu.

Salę można wykorzystywać w dni tygodnia pod warunkiem jej dostępności. Pierwszeństwo w wykorzystaniu sali mają wydarzenia objęte patronatem marszałka. Dostępność sal można sprawdzić kontaktując się z Wydziałem Inicjatyw Społecznych.
Back to top