– Ogłoszenia o konkursach

konkurs ofert pn.: „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzynasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021 – 2022. pn.: „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe” dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności ...

konkurs ofert pn.: „Sport Szkolny”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021 – 2022. pn.: „Sport Szkolny” dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i ...

konkurs ofert pn.: „Umiem Pływać”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Umiem Pływać” dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku, mających na celu rozwój jakości kapitału ludzkiego województwa łódzkiego poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców regionu, realizowanych poprzez: – stymulowanie współpracy ...

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: organizowanie wydarzeń kulturalnych ...

Dziesiąty otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej „Rodzinny festiwal sportowy”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 537/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Rodzinny festiwal sportowy” oraz powołania Komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do ...

Ósmy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr   535/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego ...

Siódmy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 534/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dziecii młodzieży w zespołowych grach sportowych” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego ...
Back to top