– Ogłoszenia o konkursach

Dziewiąty otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej„Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 536/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast” oraz powołania Komisji konkursowej Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj ...

szósty konkurs ofert pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 512/21 z dnia 28 maja 2021 r. ogłasza szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: ...

piąty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej – budżet obywatelski

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 511/21 z dnia 28 maja 2021 r. ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego ...

RCPS – ogłoszenie konkursów

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego ...

Konkursy RCPS -unieważnienia

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 466/21 z dnia 18.05.2021 r. został unieważniony pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach ...

pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach BO – uchwała zmieniająca

Uchwała nr 387/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 r. oraz powołania Komisji konkursowej. ...

trzeci otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 423/21 z dnia 12.05.2021 r. ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

„Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci” – Konkurs ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 400/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ogłasza drugi konkurs ofert na realizację zadania pn. „Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 15 000 zł Termin realizacji zadania: od daty podpisania ...
Back to top