– Otwarty konkurs ofert pn.: „Pikniki sportowo – rekreacyjne”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą numer 239/22 z dnia 31 marca 2022r. ogłosił piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Pikniki sportowo – rekreacyjne”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Najważniejsze informacje:

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania:  wsparcie

Okres realizacji zadania: 15.06 -30.09.2022 r.

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59:59

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:  www.witkac.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Nie później niż do 14.06.2022 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs:  100 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:  100 000,00 zł

Wymagany wkład własny:  20%

Back to top