– Program grantowy Nordyckiej Rady Ministrów pn. Prosperous Future

Do 15 lutego 2023 r. trwa nabór na wnioski w programie Nordyckiej Rady Ministrów pn. Prosperous Future – New Application Programme for Civil Society Cooperation in the Region, który ma na celu rozwój i wzmacnianie kontaktów międzyludzkich w regionie poprzez wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji w kierunku zrównoważonych i odpornych społeczeństw (zgodnie z wizją i priorytetami strategicznymi NRM).

Wśród partnerów, którzy mogą ubiegać się o środki – zawsze we współpracy z partnerem nordyckim, wymieniono organizacje społeczeństwa obywatelskiego z Polski (Civil society organisations from Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland).  

Jak podaje NRM, ogólnym celem projektu Prosperous Future jest wspieranie współpracy organizacji nordyckich na rzecz ekologicznego, demokratycznego i odpornego regionu ze społeczeństwem obywatelskim Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i niezależnych partnerów w odniesieniu do Ukrainy, a także Białorusi i Rosji, zgodnie z wizją i priorytetami strategicznymi Nordyckiej Rady Ministrów.

Więcej informacji: Prosperous Future – New Application Programme for Civil Society Cooperation in the Region (norden.org)

Back to top