– Rozstrzygnięcie ósmego konkursu z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 510/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego  pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.

Back to top