– Ankieta potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego

grafika dekoracyjna

Dziś została uruchomiona ankieta potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego, która ma na celu analizę potrzeb mieszkańców naszego regionu w kontekście Wojewódzkiego Programu Mikrograntów.

Przypomnijmy, Wojewódzki Program Mikrograntów organizowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego od lat odpowiada na aktualne wyzwania i problemy. Ubiegłoroczna edycja skierowana była do organizacji pozarządowych pomagających obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Wówczas Województwo Łódzkie przeznaczyło na ten cel niemal 2 000 000 zł. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczą 193 zgłoszone oferty.

Przygotowując kolejną edycję Programu, pragniemy poznać Wasze zdanie odnośnie kierunku, w jakim powinno zostać skierowane wsparcie. Ankieta jest prosta i zadaje fundamentalne pytania, na które każdy z nas, mieszkańców, może udzielić odpowiedzi. Będziemy wdzięczni, jeśli włączycie się w ten proces, korzystając jednocześnie z możliwości współdecydowania o kształcie naszej małej ojczyzny.

Ankieta będzie aktywna do 20 marca 2023 r.

LINK do ankiety.

Back to top