– Wyniki konkursów

Unieważnienie piątego konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 954/22 z dnia 18.10.2022 r. unieważnił piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

„Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 892/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”. ...

„Sport dla osób z niepełnosprawnościami” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 899/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął szesnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”. Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej. ...

„Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 898/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”   ...

„Sport Akademicki w Województwie Łódzkim” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 897/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”. ...

Rozstrzygnięcie trzynastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Łódzkie dla Seniorów Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 786/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął trzynasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Łódzkie dla Seniorów Plus”. ...

Rozstrzygnięcie dwunastego otwartego konkursu ofert pn. „Sport Szkolny”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 785/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Sport Szkolny”. ...

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 732/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok. ...
Back to top