– Wyniki konkursów

“Umiem Pływać” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 74/23 z dnia 7 lutego 2023 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku pn. „Umiem Pływać”. ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął uchwałą Nr 65/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.  pierwszy otwarty konkursu ofert i udziela dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej w 2023 pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”. Załącznik do Uchwały ...

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego – tryb pozakonkursowy

Po rozpatrzeniu oferty Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Łódzkiego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1036/22 z dnia 28 listopada 2022 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego pn. „Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ...

Unieważnienie piątego konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 954/22 z dnia 18.10.2022 r. unieważnił piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

„Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 892/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”. ...

„Sport dla osób z niepełnosprawnościami” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 899/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął szesnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”. Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej. ...

„Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 898/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”   ...

„Sport Akademicki w Województwie Łódzkim” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 897/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”. ...
Back to top