– Wyniki konkursów

grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 411/24 z dnia 29 marca 2024 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.  ...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu polityki prorodzinnej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 393/24 w dniu 29 marca 2024 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego...
grafika dekoracyjna

“Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I” rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 412/24 z dnia 29 marca 2024 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. “Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I”...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 394/24 w dniu 29 marca 2024 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego...
grafika dekoracyjna

Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie – Uchwała zmieniająca

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 363/24 z dnia 26 marca 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego mających na celu aktywizowanie mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie. 363_24...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Budżetu Obywatelskiego “Łódzkie na Plus” na 2024r.

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na rok 2024. Lista podmiotów, którym przyznano dotacje:...
grafika dekoracyjna

Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 304/24 z dnia 12 marca 2024 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku. W przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji, oferent/-ci zobowiązany/-i jest/są do przedłożenia dokumentów, w tym dokumentów stanowiących załączniki do umowy...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie czwartego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w 2024 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 12 marca 2024 r. podjął Uchwałę nr 291/24 w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Wyniki...
Back to top