– Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcie dwunastego otwartego konkursu ofert pn. „Sport Szkolny”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 785/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Sport Szkolny”. ...

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 732/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok. ...

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków PFRON

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 740/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków ...

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

W dniu 09 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 730/22 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu: pkt ...

„Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 745/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego” ...

“Sport na terenach wiejskich i małych miast” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 744/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku pn.: “Sport na terenach wiejskich i małych miast” Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej ...

„Sport na terenach wiejskich i małych miast” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 746/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”. ...

„Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 654/22 z dnia 26 lipca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku pn. „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made ...
Back to top