– Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcia konkursów – RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  454/22 w dniu 24 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 390/22 z dnia 18 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok. ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 385/22 z dnia 17.05.2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok. ...

Rozstrzygnięcia kolejnych konkursów

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 365/22 w dniu 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Wydarzenia Turystyczne Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął uchwałą nr 354/22 z dnia 4 maja 2022 r. pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. “Wydarzenia Turystyczne Plus”. ...

Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap II”

Zarząd Województwa łódzkiego, Uchwałą Nr 321/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r.pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap II”. ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 322/22 z dnia 20.04.2022 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 281/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”. ...
Back to top