– Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 269/22 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku. Podmioty, którym przyznano dotację w kwocie wnioskowanej, są zobowiązane do dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty po poprawkach ...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 269/22 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. Podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 260/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”. ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 262/22rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok. ...

Otwarty konkurs ofert pn.: „Umiem Pływać” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 109/22 z dnia 21 lutego 2022 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Umiem Pływać” ...
Konkurs „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Otwarty konkurs ofert pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 9/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast”  ...

„Sport Akademicki w Województwie Łódzkim” – rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 1018/21 z dnia 3 listopada 2021 r. rozstrzygnął XIV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku pn. „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”. ...

„Sport dla osób z niepełnosprawnościami” – rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 1019/21 z dnia 3 listopada 2021 r. rozstrzygnął XV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”. ...
Back to top