– Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 421/21 w dniu 12 maja 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie konkursu „Wydarzenia turystyczne na plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego, uchwałą nr 414/21 z dnia 7 maja 2021 r., rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Wydarzenia turystyczne na plus”. ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert oraz udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 404/21 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021. W przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji, oferent/-ci zobowiązany/-i ...

„Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie 2021” – rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 344/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. “Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie ...

drugi otwarty konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 345/21 z dnia 21.04.2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

Rozstrzygnięcie konkursu MIKROGRANTY “ŁÓDZKIE NA PLUS” w 2019 roku

Rozstrzyga się pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wsparcia rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Mikrogranty „Łódzkie na plus” w 2019 roku. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą nr 1167/19 Zarządu WŁ z dnia 13 sierpnia 2019 r. ...

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 855/19 w dniu 19 czerwca 2019 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 755/19 w dniu 31 maja 2019 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...
Back to top