– Aktualności

Nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 49/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku ogłosił po raz trzeci nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”. Nabór zgłoszeń: 25.01.2023 – 14.02.2023 r.Budżet: 300 000 zł Zgłoszenie może złożyć osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także zgłoszenie może być inicjatywą społeczności lokalnej m.in. ...

Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok – na podstawie art. 2, art. 13 pkt 3 oraz w związku z art. 14 i art. 15 ...

Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok – na podstawie art. 2, art. 13 pkt 3 oraz w związku z art. 14 i art. 15 ustawy z ...

Konkurs pn. „Strzelectwo Sportowe PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 69/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Strzelectwo Sportowe PLUS”. Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: powierzenie Okres realizacji zadania: 01.05.2023 ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął uchwałą Nr 65/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.  pierwszy otwarty konkursu ofert i udziela dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej w 2023 pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”. Załącznik do Uchwały ...

Otwarty konkurs ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 66/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku. Najważniejsze informacje o konkursie: – oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie ...

Konkurs pn. „Wydarzenia sportowe na plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 67/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus” Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres realizacji zadania: ...

Czwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. – BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 68/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Forma realizacji zadania: powierzenie. Kwota przeznaczona na sfinansowanie 39 projektów wyłonionych ...
Back to top