– Aktualności

Oferta w trybie pozakonkursowym – zaproszenie do zgłaszania uwag

Zarząd Województwa Łódzkiego publikuje, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę złożoną przez STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB ŻEGLARSKI, WIOŚLARSKI, KAJAKOWY I PŁYWACKI TRENER SIRENA-MERCATOR. Ofertę publikuje się celem umożliwienia złożenia do niej uwag. Uwagi można zgłaszać na załączonym ...

Zapisz się na Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników!

Przed nami kolejna edycja Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego. W tym roku spotykamy się 7-8 grudnia w Strykowie w Hotelu 500. Czekają ciekawi prelegenci, interesujące wykłady i kontakt z NGOsami z całego województwa. Rejestracja na Forum rusza 02.12.2022 o godz. 12.00  ...

Miliony dla NGO. Otrzymaj wsparcie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Remonty siedzib, zakup sprzętu, budowa kapitału żelaznego, zaspokojenie nagłych potrzeb – na te i wiele innych działań można dostać wsparcie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO). Ruszył właśnie nabór wniosków do jego kolejnej edycji. Ponad 56 mln zł – tyle jest w puli PROO, w edycji 2023 r. ...

Ogłoszenie o wyborach organizacji kandydujących na członków Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Komisja Wyborcza w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zatwierdziła listę kandydatur do składu Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027: Dwie organizacje spośród pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję Wyborczą – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja- Ty- My” oraz Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej ...
mentorskie wsparcie

Komitet Monitorujący – weryfikacja formalna dokonana

Komisja Wyborcza w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dokonała weryfikacji formalnej zgłoszonych kandydatur. Poniżej zamieszczamy listę podmiotów, które zostały ocenione pozytywnie. Organizacje, które nie zgadzają się z opublikowanym zestawieniem mają prawo wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej do 28 listopada. Protest powinien być podpisany ...

Grudniowe spotkanie LAST MINUTE

Wolontariuszu, przegapiłeś działania „Centerka”? Masz jeszcze szansę wziąć udział w ostatnim rozwijającym spotkaniu szkoleniowym online w tym roku!  Grudzień to czas, kiedy myśli szczególnie krążą wokół potrzebujących, a serca otwierają na drugiego człowieka. To doskonały moment, żeby dołączyć! Zorganizowany zostanie przedświąteczny warsztat, podczas którego rozwiążesz wspólnie z innymi uczestnikami interaktywny ...

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego zakończony

Wczoraj upłynął termin dokonywania zgłoszeń reprezentantów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Nadesłanych zostało 12 formularzy zgłoszeniowych, które teraz zostaną poddane weryfikacji formalnej przez Komisję Wyborczą. Poniżej publikujemy listę zgłoszonych organizacji oraz złożone przez nie formularze. ...
zaproszenie na forum organizacji pozarządowych na forum organizacji pozarządowych i pełnomocników, które odbędzie się 7 oraz 8 grudnia 2022 roku w hotelu 500 w Strykowie

Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników 2022

Przed nami kolejna edycja Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego. W tym roku spotykamy się 7-8 grudnia w Strykowie w Hotelu 500. Czekają ciekawi prelegenci, interesujące wykłady i kontakt z NGOsami z całego województwa. Zapisy ruszają wkrótce! ...
Back to top