– Ogłoszenia konkursów

grafika dekoracyjna

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- konkurs w ramach Budżetu Obywatelskiego “Łódzkie na Plus” 2024r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024...
grafika dekoracyjna

Konkurs pn. “Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych woj. łódzkiego”

DANE DO KONTAKTU: Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Wydział Analiz, Kontroli i Bezpieczeństwa (42) 663 33 00, 663 35 09, 663 33 05  Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w roku 2024 pn. „Zwiększenie potencjału ochotniczych straży...
grafika dekoracyjna

Piąty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok. Przewiduje się realizację pięciu zadań (pełny opis założeń merytorycznych zadań znajduje się w ogłoszeniu...
grafika dekoracyjna

AKTUALIZACJA – pierwszy konkurs ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

WAŻNY KOMUNIKAT Komunikat dotyczy pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Wprowadza się zmiany w opisie...
grafika dekoracyjna

Konkurs pn. „Sportowe wakacje”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 426/24 z dnia 29 marca 2024 r. ogłosił trzynasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. pn. „Sportowe wakacje” Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres realizacji...
grafika dekoracyjna

Rusza kolejna edycja Wojewódzkiego Programu pn. “Moce nadŁódzkie”!

Już dziś rozpoczynamy nabór ofert do kolejnej edycji Wojewódzkiego Programu pn. „Moce nadŁódzkie”! Kwota środków przeznaczona na konkurs: 2 000 000 zł Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: od 50 000 zł do 200 000 zł Sposób i termin składania ofert: oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8...
grafika dekoracyjna

Konkurs ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 roku. Kontakt telefoniczny odnośnie konkursu: 42 663 33 14, 42 663 33 15, 42 663 33 00, 42 663 35 09, 42 663...
grafika dekoracyjna

Konkurs w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.   Najważniejsze informacje o konkursie: wnioski składa się w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl suma środków...
Back to top