– Ogłoszenia o konkursach

Otwarty konkurs ofert pn. “Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. “Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku, mającego na celu utrzymanie dobrostanu i zachowania populacji pszczoły miodnej w województwie łódzkim, realizowanych ...

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku. Szczegóły ...

Drugi konkurs ofert na realizację zadania pn. „Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok – na podstawie art. 2, art. 13 pkt 3 oraz w związku z art. 14 i art. 15 ustawy ...

Konkurs „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił II konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok. Podstawowe informacje: Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: do 40.000 zł.Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ...

Konkurs pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza  pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w roku 2023 pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” oraz powołania Komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z ...

Ogłoszenie pierwszego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS ‘’na 2023 rok oraz powołania Komisji konkursowej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok oraz powołania komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu bezpieczeństwa publicznego Najważniejsze ...

Otwarty konkurs ofert pn. “Pikniki sportowo – rekreacyjne”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 139/23 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłosił szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Pikniki sportowo – rekreacyjne” Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres realizacji ...

Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 141/23 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Szczegóły konkursowe znajdują się w ...
Back to top