– Aktualności

Konferencja Zero Waste

Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza na bezpłatne wydarzenie – Konferencję Zero Waste, która odbędzie się w formule online w dniu 15 marca 2023 r. w godzinach 10:30-14:30. Nadmierna produkcja odpadów to wyzwanie ekologiczne, gospodarcze, społeczne i polityczne. Rozwiązanie tego problemu oferują dwie koncepcje: zero waste oraz gospodarka obiegu zamkniętego. Obydwie zakładają ograniczenie wytwarzania ...

Konkurs pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza  pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w roku 2023 pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” oraz powołania Komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z ...
mentorskie wsparcie

Nabór do Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Formularze zgłoszeniowe należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi, w terminie do dnia 31.03.2023 roku do godz.16.00. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie ...

„WZAJEMNIE POTRZEBNI”. Konkurs ofert

Trwa otwarty konkurs ofert realizowany w ramach zadania publicznego pn. : WZAJEMNIE POTRZEBNI zlecony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych. Cel konkursu: wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem ...

Staże rozwojowe dla koordynatorów wolontariatu – edycja 2023

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, w szczególności koordynatorów wolontariatu z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w stażu rozwojowym, który pomoże rozwinąć kompetencje w zakresie organizowania i koordynowania wolontariatem. Spotkania te są dedykowane osobom, które mają wiedzę teoretyczną dotyczącą koordynowania wolontariatem (np. przeszli szkolenie dla koordynatorów), ale niewielkie doświadczenie i ...

Ogłoszenie pierwszego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS ‘’na 2023 rok oraz powołania Komisji konkursowej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok oraz powołania komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu bezpieczeństwa publicznego Najważniejsze ...

Otwarty konkurs ofert pn. “Pikniki sportowo – rekreacyjne”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 139/23 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłosił szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Pikniki sportowo – rekreacyjne” Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres realizacji ...

Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 141/23 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Szczegóły konkursowe znajdują się w ...
Back to top