– Aktualności

Zaproszenie na XV obchody Gali Wolontariatu

Gala Wolontariatu to cykliczna impreza integracyjna organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Celem przedsięwzięcia jest podsumowanie działań wolontaryjnych i nagrodzenie najbardziej aktywnych społeczników. W tym roku wydarzenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. Gala Wolontariatu to specjalna okazja do ...

Ogłoszenie o naborze reprezentantów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 działając na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r.  w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności ...
mentorskie wsparcie

Wyniki konsultacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Projekt Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (dalej: Program współpracy) udostępnionodo konsultacji w dniach 21 września – 12 października 2022 r.  Konsultacje prowadzone były w formie: W ramach konsultacji ...

DEBATA WOLONTARIACKA – ZAPROSZENIE

Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko” zaprasza do udziału w II debacie wolontariackiej, zatytułowanej „O potrzebie wspierania osób w ich domach”, rozwijać wątek pomocowego wolontariatu sąsiedzkiego. Wiele osób chorujących, z ograniczoną sprawnością oraz samotnych w domach nadal jest pozostawiona samym sobie, bez odpowiedniego wsparcia. Być może wspólnie uda się wypracować procedery oraz ...
mentorskie wsparcie

Konkurs dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji

Zapraszamy uczniów oraz studentów uczęszczających do szkół i uczelni działających na terenie województwa łódzkiego do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji. Kto może wziąć udział? Osoba, która: · ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 21 roku życia – na dzień zgłoszenia swojego ...

Unieważnienie piątego konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 954/22 z dnia 18.10.2022 r. unieważnił piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

Zgierskie inspiracje dla koordynatorów wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” i Stowarzyszenie EZG serdecznie zapraszają koordynatorki i koordynatorów wolontariatu na spotkania inspiracyjne. Celem warsztatów jest refleksja na temat współpracy z wolontariuszami, zwłaszcza w zakresie wolontariatu długoterminowego oraz wzmocnienie potencjału i kompetencji koordynatorów. Przewidziano integrację, wymianę wiedzy, doświadczeń i porad, by pomagać wolontariuszom jeszcze lepiej pomagać! Przygotowano ...

Nabór na członków/członkinie Komisji Wyborczej i Komisji Odwoławczej

Mając na uwadze reprezentatywność, niezależności i autonomię przedstawicieli/-lek partnerów reprezentowanych w Komitecie Monitorującym Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej KM) oraz transparentność procesu ich wyłonienia Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych do udziału w pracach: Komisji Wyborczej, Komisji Odwoławczej, w ramach procedury naboru do ...
Back to top