– Aktualności

„Nawigator Legislacyjny dla NGO”

Od września 2022 do lipca 2024 roku, w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, będzie trwała realizacja projektu Nawigator legislacyjny dla NGO. Jego głównym elementem jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych. Działania w ramach projektu są adresowane do organizacji ...

Oferta w trybie pozakonkursowym – zaproszenie do zgłaszania uwag

Zarząd Województwa Łódzkiego publikuje, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę złożoną przez STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB ŻEGLARSKI, WIOŚLARSKI, KAJAKOWY I PŁYWACKI TRENER SIRENA-MERCATOR. Ofertę publikuje się celem umożliwienia złożenia do niej uwag. Uwagi można zgłaszać na załączonym ...
mentorskie wsparcie

Projekt DRAGGING

PCG Polska –  partner projektu w partnerstwie międzynarodowym: Dragging: Przedsiębiorczość z administracją publiczną zaprasza na spotkanie eksperckie dot. współpracy samorządu z trzecim sektorem – organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Spotkanie odbędzie się: 4 listopada (piątek) od 10:00 do 13:00 w siedzibie PCG Polska w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17. ...

Konferencja „Finansowanie organizacji obywatelskich”

Fundacja Ambitna Polska wraz z Federacją Organizacji Obywatelskich zapraszają na konferencję „Finansowanie organizacji obywatelskich”. Wydarzenie odbędzie się 22 października 2022 roku, o godzinie 12:00 w Warszawie (ul. Foksal 2).Konferencja będzie okazją do zdobycia fachowej wiedzy i poznania przedstawicieli NGO z całej Polski.Jak pozyskiwać dotacje dla NGO?, Jak zbudować sieć sponsorów?, ...

Konferencja “Bezpieczne finansowanie kapitału przez organizacje obywatelskie”

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w konferencji „Bezpieczne finansowanie kapitału przez organizacje obywatelskie”, która odbędzie się 24 października 2022 roku, w godzinach 10:00- 13:30 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa). Będzie to solidna dawka fachowej wiedzy o ...

Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO

To pierwsze takie wydarzenie w Polsce. 27 i 28 października w Centrum targowo-wystawienniczym „Targi Kielce” spotkają się przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze oraz przedsiębiorcy z całego kraju. Odbędą się tam Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Podczas Targów zaplanowano liczne konferencje oraz panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów z zakresu funkcjonowania NGO-sów. – ...

Regionalne Forum Praktyków Partycypacji

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacja Stocznia zapraszają przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z terenu województwa łódzkiego do udziału w Regionalnym Forum Praktyków Partycypacji. Wydarzenie odbędzie się 27 października 2022 r. (czwartek) w Fabryce Aktywności Miejskiej (Łódź, ul. Tuwima 10). Wydarzenie skierowane jest do osób ...

Bezpłatny cykl spotkań dla liderów i kierowników na temat realizacji wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko” serdecznie zaprasza liderów i kierowników m. in: grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, zakładów leczniczych, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, schronisk dla zwierząt, noclegowni, hosteli, urzędów, zakładów karnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków poprawczych, muzeów, domów kultury, bibliotek, kościołów, ruchów religijnych i ...
Back to top