– Aktualności

Pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: Podmiotami  uprawnionymi ...
mentorskie wsparcie

Komitet Monitorujący FEŁ2027 – rozstrzygnięcie wyborów

Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 działając na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r.  w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności ...

Komitet Monitorujący FEŁ2027 – wynik wyborów

Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 działając na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r.  w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności ...

Konkursy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Najważniejsze informacje o konkursie: ...

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego – tryb pozakonkursowy

Po rozpatrzeniu oferty Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Łódzkiego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1036/22 z dnia 28 listopada 2022 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego pn. „Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ...
forum organizacji pozarządowych i pełnomocników stryków hotel 500 7-8 grudnia 2022

Rejestracja otwarta!

Przed nami kolejna edycja Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego. W tym roku spotykamy się 7-8 grudnia w Strykowie w Hotelu 500. Czekają ciekawi prelegenci, interesujące wykłady i kontakt z NGOsami z całego województwa. Zapisz się na forum! Kliknij w link https://elodzkie.pl/ankiety/forum-organizacji-pozarzadowych-i-pelnomocnikow-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-z-terenu-wojewodztwa-lodzkiego-2022 ...

Oferta w trybie pozakonkursowym – zaproszenie do zgłaszania uwag

Zarząd Województwa Łódzkiego publikuje, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę złożoną przez STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB ŻEGLARSKI, WIOŚLARSKI, KAJAKOWY I PŁYWACKI TRENER SIRENA-MERCATOR. Ofertę publikuje się celem umożliwienia złożenia do niej uwag. Uwagi można zgłaszać na załączonym ...

Zapisz się na Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników!

Przed nami kolejna edycja Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego. W tym roku spotykamy się 7-8 grudnia w Strykowie w Hotelu 500. Czekają ciekawi prelegenci, interesujące wykłady i kontakt z NGOsami z całego województwa. Rejestracja na Forum rusza 02.12.2022 o godz. 12.00  ...
Back to top