– Aktualności

Webinarium pn. „Instrument STEP – wsparcie przedsiębiorców na drodze do innowacyjności”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Instrument STEP – wsparcie przedsiębiorców na drodze do innowacyjności”. Skierowane jest ono również do organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z instrumentem STEP oferującym wsparcie w zakresie innowacyjności. Spotkanie przeprowadzone będzie w ...

„Przeciwdziałanie przemocy psychicznej wobec dzieci” – konferencja

Zachęcamy do udziału w konferencji w dniu 27 września br., która rozpocznie się o godz. 9:30 i potrwa do około godz. 15:00 w lokalu udostępnionym przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 17 (wejście prosto z ulicy). W trakcie konferencji przewidziano wystąpienia pedagoga, psychologa, prawników (w tym ...

„Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 892/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”. ...
mentorskie wsparcie

Konsultacje projektu Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na 2023 r. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o: a) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; ...
mentorskie wsparcie

Konsultacje „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027”

W związku z podjęciem w dniu 19.09.2022 r. Uchwały Nr 887/22 przez Zarząd Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027”, celem przedłożenia do konsultacji społecznych, Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych od dnia 21 września 2022 i będą trwać do ...

„Sport dla osób z niepełnosprawnościami” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 899/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął szesnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”. Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej. ...

„Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 898/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”   ...

„Sport Akademicki w Województwie Łódzkim” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 897/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”. ...
Back to top