– Aktualności

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 – startuje konkurs!

Rozpoczął się nabór ofert w nowym programie, którego celem jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych.O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują. Program składa się z czterech Priorytetów: Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji ...

Rekrutacja na Campus Wolontariat 2022

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w Campus Wolontariat 2022 pełnoletnich wolontariuszy, którzy realizują stały wolontariat i aktywują konto w Systemie Obsługi Wolontariatu SOW. Aby zgłosić swój udział wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w terminie do 4 września 2022 roku. W trakcie Campusu uczestnicy zintegrują się, doświadczą ...

Rozstrzygnięcie trzynastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Łódzkie dla Seniorów Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 786/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął trzynasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Łódzkie dla Seniorów Plus”. ...

Rozstrzygnięcie dwunastego otwartego konkursu ofert pn. „Sport Szkolny”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 785/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Sport Szkolny”. ...

Spotkania z cyklu “Porozmawiajmy w Łódzkiem”

Marszałek Województwa Łódzkiego wraz z Zarządem odwiedza powiaty z naszego regionu z informacją o ofercie dla samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Spotkania dotyczą trzech kluczowych tematów: nowości w ofercie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 oraz możliwych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną na ...

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 732/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok. ...

Konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 797/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. ogłosił piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z ...

Dotacje dla organizacji młodzieżowych! Otrzymaj wsparcie z Funduszu Młodzieżowego

Informujemy o starcie konkursu grantowego organizowanego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy przygotowanego przez Komitet ds. Pożytku Publicznego – edycja 2022 r. Program jest bezpośrednią odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez młodzież w największych w historii Polski konsultacjach publicznych, w których w ubiegłym roku wzięło udział ok. 30 tys. młodych z ...
Back to top