– Aktualności

grafika dekoracyjna

Drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” w 2024 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku. Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz...
grafika dekoracyjna

Pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” w 2024 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku. Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Forma realizacji zadania: Wsparcie Okres realizacji...
grafika dekoracyjna

Piąty otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej pn. „Sportowa wieś PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1045/23 z dnia 28 listopada 2023 r. ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. pn. „Sportowa wieś PLUS” oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert. Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i...
grafika dekoracyjna

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1044/24 z dnia 28 listopada 2023 r. ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert. Najważniejsze informacje o...
grafika dekoracyjna

Otwarty konkurs ofert pn. „Wydarzenia sportowe PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1043/24 z dnia 28 listopada 2023 r. ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. pn. „Wydarzenia sportowe PLUS”. Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: Wsparcie Okres...
grafika dekoracyjna

Oferta w trybie pozakonkursowym – zaproszenie do zgłaszania uwag

Zarząd Województwa Łódzkiego publikuje, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kadzidłowej. Ofertę publikuje się celem umożliwienia złożenia do niej uwag. Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu (dostępnym także w Biuletynie Informacji...
grafika dekoracyjna

Nabór wniosków do IV edycji programu pn. “Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku prowadzi od 2021 roku unikatowy w skali kraju, inwestycyjny program własny finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: “Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”. Program dotujący realizację i konserwację form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony przeciwpożarowej”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1013/23 rozstrzyga pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego  „Wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony przeciwpożarowej”.  ...
Back to top