– Aktualności

Konkurs pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”. Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu bezpieczeństwa publicznego ...

Konkurs z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok  oraz powołania komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu bezpieczeństwa publicznego ...

Porozmawiajmy w Łódzkiem!

Podobnie jak w roku ubiegłym, Marszałek Województwa Łódzkiego wraz z Zarządem odwiedza powiaty z naszego regionu z informacją o ofercie dla samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Spotkania dotyczą trzech kluczowych tematów: nowości w ofercie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 oraz możliwych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy ...

„Pikniki sportowo – rekreacyjne” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 508/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.  pn.: „Pikniki sportowo – rekreacyjne”. ...

„Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 509/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego”. ...

„Sportowe wakacje na Plus” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 545/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.  pn.: „Sportowe wakacje na Plus”. ...

Konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

W dniu 6 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok, na realizację zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup”. ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

W dniu 13 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 543/22rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok. ...
Back to top