– Aktualności

Konkurs z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu ...

Rozstrzygnięcia konkursów – RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  454/22 w dniu 24 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...
mentorskie wsparcie

Pomocne Planszówki

Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce potrzebnych darów dla dzieci z Fundacji „Dom w Łodzi”, która prowadzi wyjątkowy w skali kraju Dom Dziecka dla Dzieci Chorych. Fundacja opiekuje się całodobowo 9-tką dzieci z różnymi niepełnosprawnościami – możemy sobie tylko wyobrazić, jak trudne jest nadążanie za stale rosnącymi potrzebami. Aby jak ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 390/22 z dnia 18 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok. ...

Informacyjnie o Budżecie Obywatelskim

Pierwszy tydzień zgłaszania zadań do BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” powoli dobiega końca. Dziękujemy za telefony, wiadomości i rozmowy podczas Pikników Województwa Łódzkiego, gdzie niezmiennie na Państwa czekamy. Natomiast już w poniedziałek 23 maja wychodzimy z kolejną propozycją dla wszystkich, którzy myślą o zgłoszeniu własnej inicjatywy w ramach BO 2023. O ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 385/22 z dnia 17.05.2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok. ...

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Wojewódzkich Programów

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza przedstawicieli gmin, powiatów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego na spotkanie konsultacyjne on-line dotyczące omawiania projektów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Łódzkiego 2025, Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  Województwa Łódzkiego 2025, Wojewódzkiego ...

„Jak pomagać, żeby się nie wypalić?”

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza na spotkanie online o wypaleniu wolontariusza i spadku motywacji w pomaganiu innym pn. „Jak pomagać, żeby się nie wypalić?” W programie spotkania udzielone zostaną odpowiedzi na następujące pytania: jak działać z głową? jak nie zatracić się w pomaganiu? jak nie zapomnieć o sobie? jak nie ...
Back to top