– Aktualności

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Programu “Moce nadŁódzkie”!

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął nabór ofert w ramach Wojewódzkiego Programu pn. “Moce nadŁódzkie”. Poniżej znajduje się lista podmiotów, którym przyznano dotację oraz wykaz podmiotów, którym nie przyznano dotacji w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie. ...

Szkolenie dla wolontariuszy

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” serdecznie zaprasza na szkolenie podstawowe dla wolontariuszy pn. „Wolontariat w pierwszych krokach”.  Szkolenie dedykowane jest osobom, które chciałyby zostać wolontariuszami oraz podejmować wielokierunkowe działania prospołeczne na terenie Łodzi. Skierowane jest przede wszystkim do osób lubiących pomagać innym, wspierać niekomercyjne aktywności i zainteresowanych współpracą z organizacjami. Spotkanie ...
mentorskie wsparcie

Konsultacje społeczne RPT wraz z OOŚ

W dniu 30 maja 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę kierującą do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: RPT WŁ) wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego ...

„Porozmawiajmy w Łódzkiem” odwiedza kolejne powiaty

Marszałek Województwa Łódzkiego wraz z Zarządem odwiedza powiaty z naszego regionu z informacją o ofercie dla samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Spotkania dotyczyć będą trzech kluczowych tematów: nowości w ofercie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 oraz możliwych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną ...

Konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, w tym przedsięwzięcia poświęcone ...

Konkurs z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu ...

Rozstrzygnięcia konkursów – RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  454/22 w dniu 24 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...
mentorskie wsparcie

Pomocne Planszówki

Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce potrzebnych darów dla dzieci z Fundacji „Dom w Łodzi”, która prowadzi wyjątkowy w skali kraju Dom Dziecka dla Dzieci Chorych. Fundacja opiekuje się całodobowo 9-tką dzieci z różnymi niepełnosprawnościami – możemy sobie tylko wyobrazić, jak trudne jest nadążanie za stale rosnącymi potrzebami. Aby jak ...
Back to top