– Aktualności

„Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 654/22 z dnia 26 lipca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku pn. „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made ...

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Formularze zgłoszeniowe należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi, w terminie do dnia 19.08.2022 roku do godz.16.00. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie ...
mentorskie wsparcie

Pracownik Socjalny, Pracownik Pomocy Społecznej, Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – konkurs

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konkursie: Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022, Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022 i Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022. Szczegółowe informacje dotyczące celów i warunków konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi ...

Konkurs pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 693/22 z dnia 26 lipca 2022 r. ogłasza szesnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”. Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: powierzenie Okres realizacji ...

Bony edukacyjne dla wolontariuszy – edycja 2022

Jesteś aktywnym wolontariuszem działającym w instytucji lub organizacji? Szukasz inspiracji? Pragniesz dalej się rozwijać, ale brakuje Ci środków i narzędzi? Jest rozwiązanie – bony edukacyjne! Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” ogłasza konkurs na bony edukacyjne w woj. łódzkim, w ramach którego sfinansuje min. 7 celów edukacyjnych zgłoszonych przez wolontariuszy. Kto może ...

Porozmawiajmy w Łódzkiem w kolejnych powiatach!

Marszałek Województwa Łódzkiego wraz z Zarządem odwiedza powiaty z naszego regionu z informacją o ofercie dla samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Spotkania dotyczą trzech kluczowych tematów: nowości w ofercie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 oraz możliwych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną na ...

Oferta w trybie pozakonkursowym – zaproszenie do zgłaszania uwag

Zarząd Województwa Łódzkiego publikuje, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę złożoną przez LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „NAD DRZEWICZKĄ”. Ofertę publikuje się celem umożliwienia złożenia do niej uwag. Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu (dostępnym także w Biuletynie Informacji ...

Oferta w trybie pozakonkursowym – zaproszenie do zgłaszania uwag

Zarząd Województwa Łódzkiego publikuje, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Żeglarski, Wioślarski, Kajakowy i Pływacki Trener Sirena Mercator. Ofertę publikuje się celem umożliwienia złożenia do niej uwag. Uwagi można zgłaszać na ...
Back to top