– Aktualności

Bezpłatny webinar „Bądź aktywną Mamą, aktywnym Tatą”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Bądź aktywną Mamą, aktywnym Tatą”. Celem webinarium jest omówienie dokumentacji konkursowej w ramach Działania X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na ...

Projekt „Centrum Wsparcia i Integracji”

Fundacja In Posterum realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia i Integracji”, którego jednym z celów jest prowadzenie indywidualnego specjalistycznego poradnictwa. Projekt jest finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Programu „Moce nadŁódzkie”. Poradnictwo specjalistyczne skierowane jest do obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z ...

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków PFRON

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 740/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków ...

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

W dniu 09 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 730/22 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu: pkt ...

„Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 745/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego” ...

“Sport na terenach wiejskich i małych miast” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 744/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku pn.: “Sport na terenach wiejskich i małych miast” Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej ...

„Sport na terenach wiejskich i małych miast” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 746/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”. ...

Uwaga!

Spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”, które miało odbyć się w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku, z przyczyn niezależnych zostało przełożone na inny termin. Poinformujemy, gdy będzie on znany.   ...
Back to top