– Aktualności

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów ...

Szkolenie, a może Wakacyjne Wizyty Studyjne?

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych ciekawych inicjatywach. Pierwszą propozycją są wizyty studyjne, podczas których będzie można odwiedzić wspaniałe miejsca i przyjrzeć się działaniom wolontariuszy w różnych obszarach. Koordynatorzy opowiedzą, jak wygląda pomoc od podszewki. Będzie to dobra okazja do nawiązania współpracy i podjęcia wolontariatu. Czekają ...

Konkursy z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. “Sport Szkolny”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres realizacji zadania: 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r. ...

Oferta w trybie pozakonkursowym – zaproszenie do zgłaszania uwag

Zarząd Województwa Łódzkiego publikuje, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę złożoną przez Spot Radomsko. Ofertę publikuje się celem umożliwienia złożenia do niej uwag. Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu (dostępnym także w Biuletynie Informacji Publicznej) w terminie do ...

Wypoczynek dzieci ukraińskich i polskich – lato 2022

Fundacja Wolność i Demokracja poszukuje partnerów: gminy, NGO, szkoły, które byłyby zainteresowane dofinansowaniem półkolonii dla dzieci polskich i ukraińskich. Więcej informacji w pliku do pobrania: ...
mentorskie wsparcie

Nabór do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1 lipca rozpoczął się nabór uzupełniający kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało opiniujące i doradcze ...

Kolejne spotkania z cyklu “Porozmawiajmy w Łódzkiem”

Marszałek Województwa Łódzkiego wraz z Zarządem odwiedza powiaty z naszego regionu z informacją o ofercie dla samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Spotkania dotyczą trzech kluczowych tematów: nowości w ofercie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 oraz możliwych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną na ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych w ramach BO „Łódzkie na Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 580/22 z dnia 27.06.2022 r. rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...
Back to top