– Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.  Informacja o rozstrzygnięciu znajduje się w załączonej uchwale nr 892/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. uchwała rozstrzygnięcie ...

Środki dla gmin na wsparcie OSP

Prezentujemy uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja br. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu służącego ochronie życia zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Przyznane dotacje dotyczą gmin, ale ...

Rozstrzygnięcia konkursów w RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 789/18 w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie konkursu w zdrowiu

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok. dzieciaki walcza z rakiem. rozstrzygniecie konkursu   ...

Rozstrzygnięcie konkursu z polityki zdrowotnej

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok (uchwała ZWŁ nr 708/18 z dnia 15 maja 2018 r.) Wyniki III konkursu 2018 ...

Rozstrzygnięcia w 4 konkursach RCPS

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji ...

Unieważnienie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 547/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie unieważnienia drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. “Dzieciaki walczą z rakiem”. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert działania z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 505/18 w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...
Back to top