– Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert działania na rzecz osób starszych w 2018 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 501/18 w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.

Uchwałą nr 448/18  z dnia 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie  turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. Lista ofert, którym przyznano dotacje znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały nr 448/18 w pozycjach 1-46 . Informacje ...

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Uchwałą nr 449/18 z dnia 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Lista ofert, którym przyznano dotacje znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały nr 449/18. ...

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1629/17 z dnia 29 listopada 2017 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego ...
Back to top