– Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcie konkursów – RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  559/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie konkursów ofert – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok: Uchwała nr 544/21 ZWŁ z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2024 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 561/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

„Przez Sport do Kompetencji” – rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięto czwarty otwarty konkurs ofert z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej na lata 2021 – 2025 pn. „Przez Sport do Kompetencji”. Szczegóły: ...

Konkursy RCPS -unieważnienia

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 466/21 z dnia 18.05.2021 r. został unieważniony pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach ...

Konkurs z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 454/21 z dnia 12 maja 2021 roku, rozstrzygnął pierwszy otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok. ...

Konkurs „Wydarzenia Sportowe na Plus” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 425/21 z dnia 12 maja 2021 roku, rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Wydarzenia Sportowe na Plus”. ...

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego, uchwałą NR 424/21 z dnia 12 maja 2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. ...
Back to top