– Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 364/23 z dnia 09 maja 2023 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie konkursu pn. “Turystyka na Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 353/23 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. “Turystyka na Plus”...
grafika dekoracyjna

„Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I” – rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 296/23 z dnia 14.04.2023 rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert i udzielił dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I”...
grafika dekoracyjna

„Strzelectwo Sportowe PLUS” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 284/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r. rozstrzyga piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Strzelectwo Sportowe PLUS”...
grafika dekoracyjna

„Wydarzenia sportowe na plus” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 283/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r. rozstrzyga trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie czwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 272/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Kulturalnie regionalnie”

W dniu 31 marca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 245/23 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu: –        ...
grafika dekoracyjna

“Umiem Pływać” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 74/23 z dnia 7 lutego 2023 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku pn. „Umiem Pływać”...
Back to top