– Wyniki konkursów

„Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 763/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął ósmy otwarty konkurs ofert i udzielił dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych”. ...

„Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 762/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął siódmy otwarty konkurs ofert i udzielił dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych” ...

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie szóstego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 664/21 z dnia 22 lipca 2021 roku rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”. ...

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – BO

W dniu 22 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 688/21 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021. ...

Rozstrzygnięcie piątego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 665/21 z dnia 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z ...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 651/21 z dnia 06.07.2021 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr  606/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku, rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego Województwa „Łódzkie na Plus” na 2021 rok udzielając dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego ofertom, które zdobyły najwyższą liczbę punktów. ...
Back to top