– Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych w ramach BO „Łódzkie na Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 580/22 z dnia 27.06.2022 r. rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...

„Pikniki sportowo – rekreacyjne” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 508/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.  pn.: „Pikniki sportowo – rekreacyjne”. ...

„Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 509/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego”. ...

„Sportowe wakacje na Plus” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 545/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.  pn.: „Sportowe wakacje na Plus”. ...

Konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

W dniu 6 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok, na realizację zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup”. ...

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

W dniu 13 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 543/22rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok. ...

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 499/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok. Z treścią Uchwały nr 499/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. można zapoznać się po pobraniu załącznika. ...

Rozstrzygnięcie ósmego konkursu z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 510/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego  pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej. ...
Back to top