– Wyniki konkursów

Unieważnienie drugiego konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 973/2021 z dnia 20 października 2021 r. unieważnił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcia konkursów – RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 928/21 w dniu 05 października 2021 r. rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

“Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe” – rozstrzygnięcie (aktualizacja)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia trzynastego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej na lata 2021 – 2022 pn. „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”. ...

Rozstrzygnięcia konkursów z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 897/21 w dniu 16 września 2021 r. rozstrzygnął siódmy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu kultury i edukacji

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 803/21 rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego: – pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku, – drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań ...

Rozstrzygnięcie czterech konkursów z zakresu sportu

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 828/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast”. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 829/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. ...

Pierwszy konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 761/21 w dniu 16 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków ...

Dotacja na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego

UCHWAŁA NR 733/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOz dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok. ...
Back to top