– Wyniki konkursów

grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.

Uchwałą nr 487/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 496/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2023 rok, na realizację zadania publicznego pn. „Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór”, udzielając dotacji na kwotę...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2023 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 495/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku. Z listami podmiotów, którym przyznano oraz nie przyznano dotacji można zapoznać się po pobraniu załącznika. Informacja dla 5...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody” w 2023 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 507/23 rozstrzyga otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ofert pn. „Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody” w 2023 roku...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 488/23 w dniu 6 czerwca 2023 roku rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego – BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 432/23 rozstrzyga pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok...
grafika dekoracyjna

Wyniki otwartych konkursów ofert organizowanych przez RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 458/23 w dniu 30.05.2023 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu...
grafika dekoracyjna

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych WŁ z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 460/23 w dniu 30 maja 2023 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego...
Back to top