– Bezpłatny webinar „Bądź aktywną Mamą, aktywnym Tatą”

grafika dekoracyjna

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Bądź aktywną Mamą, aktywnym Tatą”. Celem webinarium jest omówienie dokumentacji konkursowej w ramach Działania X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dotyczy formy nieinstytucjonalnej, tj. niań). Nabór skierowany jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych realizacją projektów obejmujących zatrudnianie niań.

Webinarium odbędzie się:

  • 23 sierpnia 2022 roku w godz. 10:00 – 11:00 (rekrutacja do 19.08.2022 r.).

Link do zapisówhttps://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5622-webinarium-pn-badz-aktywna-mama-aktywnym-tata.

link do wydarzenia utworzonego na naszym profilu na FB: https://www.facebook.com/events/1232425187592221/?ref=newsfeed.

Back to top