– Czwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. – BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 68/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Forma realizacji zadania: powierzenie.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie 39 projektów wyłonionych podczas głosowania mieszkańców województwa łódzkiego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego – 1 373 186,00 zł.

Termin składania ofert: 15.02.2023 r. do godz. 23:59:59

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:  www.witkac.pl

Termin realizacji zadań: 01.05.2023 r.– 31.12.2023 r.

Termin dokonania wyboru ofert: Kwiecień 2023 r.

Back to top