– Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.

Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 12/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem realizacji zadań jest organizacja wydarzeń wyłonionych podczas głosowania mieszkańców województwa łódzkiego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zapewnienie warunków dla powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 1 051 860,00 zł
  • nabór ofert trwa do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 16:00.
  • do 7 lutego 2022 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu www.witkac.pl
  • planowane rozstrzygnięcie konkursu – kwiecień br.
  • realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 maja 2022 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.

Back to top